Cirkevnimajetek.cz


English English« 7. 3. 2008 NOVA, Snídaně s NOVOU, Eva Chaloupková, Církve chtějí informovat o přijetí zákona o majetkovém vyrovnání
11. 3. 2008 Christiantoday.com, Daniel Raus: Kampaň k restitucím církevního majetku »

Kampaň odstartovala 4. 3. 2008 tiskovou konferencí v restauraci Parnas. Uvedla ji mluvčí kampaně, Mgr. Dita Fuchsová a představila hosty, jimiž byli ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve Československé husitské, Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR, JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských náboženských obcí, strahovský opat Michael Josef Pojezdný, Opraem. a Ing. Karel Štícha, z Arcibiskupství Pražského.

Hned na konferenci natočil záznam jak ČRo 1 Radiožurnál tak ČRo 6.  Z těchto záznamů se poskládala část relace Křesťanského magazínu v sobotu  9. 3. 2008 a Výzev přítomnosti v neděli 10. 3. 2008. Ještě týž den připravili vstup na internerových portálech Týden.cz a na Českých novinách také zpravodajství ČTK. Z papírových médií zájem projevily především týdeníky Ekonom a Týden, které zpracovávají články dlouhodobě. Stejně tak Respekt, který připravuje článek na toto téma. 6. 3. 2008 vysílala stanice ČRo2  Hovornu a Kávu o čtvrté na téma narovnání vztahu státu a církví, kde byl zástupce kampaně a proti němu poradce místopředsedy Sněmovny PSP Lukáš Jelínek. Materiál si pro svoje vysílání 7. 3. 2008 pro Snídani s Novou natočila televize NOVA se vstupy zástupce vedení kampaně a JUDr. Tomáše Krause. 8. 3. 2008 pak vydalo své komentované zpravodajství Aktuálně.cz o kampani. Zároveň byly denně doplňovány internetové stránky novým materiálem.

Kampaň pokračuje přípravou tiskových materiálů – letáku s rámcovými argumenty a upoutávkou na webové stránky a brožury s vysvětlením principu zákona připraveným ministerstvem kultury a doplněným názory představitelů veřejného života.  Dále kampaň připravuje druhou tiskovou konferenci s účastí ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče a jeho 1. náměstka Ivo Hlaváče na  25. 3. 2008 a odbornou konferenci na  17. 4. 2008 v New York University. Součástí kampaně bude v květnu také odborný seminář pro pracovníky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, další tiskové konference a semináře.

Dobrovolníci, studenti Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, začali s fotografováním původně církevního majetku na Moravě. Připravují se výjezdy do Hradce Králové a do Zlína na univerzitní půdu, dále výjezdy do obcí.

Kampaň spolu vede tým ve složení: RNDr. Irena Sargánková, CSc., mluvčí ČBK Římskokatolické církve; Zuzana Dvořáková, generální tajemnice Ekumenické rady církví; Mgr. Ondřej Chrást, mluvčí Ekumenické rady církví a tajemník Pravoslavné církve v českých zemích; JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských náboženských obcí. Za občanské sdružení MAS Servis Říčansko jeho předseda Daniel Kvasnička a mluvčí Mgr. Dita Fuchsová.

Praha - Říčany 10. 3. 2008

Aktuálně | 10 03 2008 - 21:38