Cirkevnimajetek.cz


English English« 13. 6. 2008 AKUTUALIZOVÁNO: Seminář v Poslanecké sněmovně 12. 6. 2008 odkryl skutečnost bezradného přešlapování. Cesta však nevede jinudy, než podobnými diskusemi.
Jan Schwippel »

Stanoviska Paramentu je nutno brát jako gesta. Jeho rozhodnutí mají především symbolický význam. Až v poslední řadě jde o peníze. Z toho úhlu pohledu vnímají také církve a náboženské společnosti dnešní rozhodnutí o vytvoření parlamentní komise.

Pokud mají jinak než ve výborech a plénu Parlamentu o záležitostech rozhodovat komunisté, pokud mají mít místa ve zvláštní komisi, která posuzuje zločiny jejich vlastních soudruhů, pak je na pováženou, zda parlament pochopil, že jde o narovnání vztahů mezi státem a církvemi či náboženskými společnostmi. Parlament se odhodlal hrát hru o kupeckých počtech, u které nebudou církve a náboženské společnosti asistovat.

 

Ve stanovisku se píše:

Poslanci v jednání Poslanecké sněmovny PČR rozhodli v pátek 13. 6.2008 o ustavení poslanecké komise, která ve schváleném textu má posoudit rozsah a způsob řešení otázky narovnání obsažené ve vládním návrhu. To měla a mohla dělat celá sněmovna. Dále má připravit návrh věcného řešení, které se rovná tvorbě nové předlohy zákona.

Vládní zákon obsahoval maximální vstřícnost ze strany církví a náboženských společností, které při přípravě návrhu spolupracovaly a byly ochotny ustoupit ze svých zákonných nároků a řešit pouze jejich část. Dlouhá doba splácení byla také výhodnější pro stát, než pro církve a náboženské společnosti. Stát si této vstřícnosti zjevně nevážil a vystavuje se takto mj. nebezpečí nárokování všeho, co stanovuje zákon 218/1949. Tyto nároky stát po léta neplní a nepočítá s nimi ani v rozpočtu roku 2009.

Složení odsouhlasené poslanecké komise naznačuje, že její práce bude bez účasti církví a zároveň s aktivním zapojením zástupců KSČM. Předseda klubu komunistů poslanec Pavel Kováčik ujistil kolegy poslance před hlasováním o návrhu na zřízení parlamentní komise slovy: „...naše nominace (myšleno KSČM) do této komise nebudou nominacemi pouze formálními, ale že - jak jsme zvyklí v podobných případech - tam odvedeme dobrý a poctivý kus práce.“ Toto vyjádření vzbuzuje na straně církví a náboženských společností pochopitelnou obavu, protože poctivou práci komunistů už dobře znají.

Církve a náboženské společnosti očekávají od zákonodárců jasná stanoviska a podle nich se rozhodnou o dalším postupu ve věci naplnění svých legitimních očekávání.

jménem České biskupské konference jménem Ekumenické rady církví

Mons. Jan Graubner, předseda Pavel Černý, předseda

Praha 13.6.2008

 

Parlament odsouhlasil zřízení komise s tímto zadáním:

"Poslanecká sněmovna

I. zřizuje podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen "dočasná komise"),

II. ukládá dočasné komisi předložit Poslanecké sněmovně

1. stanovisko k posouzení rozsahu a způsobu řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi podle vládního návrhu zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), sněmovní tisk č. 482,

2. v rámci II. návrh věcného řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi,

III. stanoví lhůtu do 31. prosince 2008, v níž je dočasná komise povinna předložit svůj návrh Poslanecké sněmovně,

IV. určuje počet členů dočasné komise na 12, a to v zastoupení poslaneckých klubů: ODS 4 členové, ČSSD 4 členové, KSČM 2 členové, KDU-ČSL 1 člen a Strana zelených 1 člen.

 

 

Aktuálně | 13 06 2008 - 16:03