Cirkevnimajetek.cz


English English« 13. 6. 2008 Mojmír Kalný: Nepoužívejte čísla z mé knihy. Je to nepřesný odhad postkomunistického ministerstva zemědělství.
13. 6. 2008 AKTUÁLNĚ: Společné stanovisko církví a náboženských společností ke zřízení parlamentní komise »

Dobře postavený panel Náboženskou platformou ČSSD byl ochuzen o poslance Vítězslava Jandáka, který se omluvil. Nicméně dvojice poslanců dostatečně nastínila směr, kterým se ubírají oba nejsilnější kluby.

"Rebelující" poslanci ODS zpochybňují všechno. Před časem zpochybňovali výpočet, dnes zpochybňuji už i zadání. Meditujíce nad tím, zda je správné uznat množství majetku pokračují dále, když relativizují vinu státu uznávajícího právní kontinuitu. Jako rozhodující jim připadne "co nejvíce získat co nejvíce ze dvouset poslanců" jakoby  bylo rozhodující shromáždění svrchovaným rozhodcem spravedlnosti a práva. Emancipované příspěvky Joela Rumla a Karla Štíchy je uváděly do mezí slušnosti, když poslancům naznačily, že právní nároky církví uznal stát, když je výslovně zapsal do odkupních smluv a protokolů o zabavení. Tady nerozhoduje poslanecká sněmovna o uznání těchto nároků, tady je jedině soud schopen rozhodnout. A ten už ústy ústavního soudu rozhodl, že očekávání církví a náboženských společností jsou oprávněná. Joel Ruml zůstal stát na pojmech, které se nesmí měnit. Nikdo nejedná o dotaci církvím a ani o daru. Majetek byl zabaven. Synodní senior se zdráhal říci (a přesto to vyslovil) - majetek byl ukraden. Zákonem by se měl vracet a strašení daňových poplatníků je tedy neoprávněné. Kupují si čisté svědomí, do kterého je stát zavřel. Daňoví poplatníci však jsou i lidé věřící.

Koaliční poslanec David Kafka v dotazu prokázal, že návrh zákona nečetl. Nevěděl, že jeho součástí jsou připravené smlouvy s jednotlivými církvemi, které ve chvíli narovnání končí se všemi dalšími nároky.  Žádost nebyla formulována jako prosba o ujištění, ale jako dotaz...

Poslancům ČSSD dominuje zase zájem, nepustit církve úplně z dohledu. Zájem je motivovaný úzkostí o to, aby církve samy neskončily  díky své neschopnosti hospodařit a neutopily se v podníkání. Stejně jako pan Schwippel, uvedl poslanec Bublan svou řeč výčtem příběhů z Evropy. Zatímco se poslanec ODS zajímal spíše o postkomunistické státy, pan Bublan hovořil o staré dobré Evropě. Ale mluvil nepřesně. Uváděl země bez rozlišování toho, kolik a jakých církví je v těch zemích podporováno státem. Data byla zavádějící, stejně jako strach o to, aby narovnáním nebyly postiženy méně majetné řády, například saleziáni. Až mu musel opat Pojezdný důrazně vysvětlit, že v konferenci nejvyšších představených mužských řeholí na to pamatovali a vnitřně se vyrovnají. Stejně jako saleziány, tak ani chudší diecéze nenechá církev padnout. Je to jisté.

Zvláštní povahu prokázal exposlanec ČSSD Miroslav Kučera, který by vyplácel méně, kratší dobu a hlavně bez úroku. Ekonoma Martina Kupku, který ve srovnáních uváděl jako možnou a úspornější verzi dvacetiletého splácení, uvedl do rozpaků, když se jej zeptal na to, zda je vůbec nutné a závazné platit úroky...

Mimo poslanců je většině dotčených jasno. Zástupy občanů jsou pak těmi, kteří mají více možností užívat média, mystifikovány. Lehko pak zveřejňovat průzkumy veřejného mínění, když lidé reagují a neví přesně na co všechno.

Seminář přítomné potěšil  jasným a osvobozeným důrazem zástupců církví, právnické fakulty, ekonomů či starostů, které je třeba jmenovitě zmínit. A na ty občany dotčených stovek měst a obcí nelze zapomenout. Zástupce Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech nebyl sám, přišli i jeho kolegové a argumentovali hlasitě, protože na ně a jejich občany nikdo nebere ohled. Poslanec Schwippel nakonec na přímou otázku Jiřího Jedličky ze Svazu měst a obcí ČR: "Kde byli (Raninec, Tlustý a Schwippel) v roce 2005, když byly položeny základy tohoto způsobu narovnání vztahů státu a církví?" zamlčel, že byl sice zvolen do sněmovny až v roce 2006, ale od roku 2004 měl mandát náhradníka za zvoleného poslance do EP. Ve sněmovně tedy podle svých webových stránek už byl... Nicméně, expertem je až nyní. Nicméně jakým? Žádný návrh z úst těchto tří expertů za měsíc a půl nezazněl, jen návrh komise, v níž budou dva zástupci KSČM, se kterými pravděpodobně církve a náboženské společnosti nemají o čem jednat. A pak komise nemůže přinést nic rozumného ani v říjnu, jak zaznělo v jednání páteční sněmovny (13. 6. 2008) a ani v prosinci tohoto roku.

Daniel Kvasnička

 

Viz také stránky Pražského arcibiskupství.

K problému neúplného soupisu a vyjádření Mojmíra Kalného viz také stránky Arcibiskupství Pražského.

Aktuálně | 13 06 2008 - 12:47