Cirkevnimajetek.cz


English English« 14. 3. 2008 Koncept důvodové zprávy připravovaného zákona, paragrafované znění prochází legislativní radou vlády a bude co nejdříve k dispozici
17. 3. 2008 Neviditelný pes, Dan Drápal, Společnost: Církevní restituce »

Nicméně tento spor v mnohém ilustruje problémy, které provázejí záležitosti majetku církví a náboženských společností. Prapodivné převody a opomenuté zápisy či přehorlivé definice odporující právu. Tak to platí i o katedrále Svatého Víta a Vojtěcha.

Arcibiskup a primas český Miloslav kardinál Vlk: "Jednalo se o další špatné rozhodnutí našeho soudu. Katedrála byla v padesátých letech přepsána na stát z rozhodnutí vedoucího stavebního odboru tehdejšího Národního výboru hlavního města Prahy. Nebyl to tedy řádný právní akt ani podle tehdejšího komunistického práva. Svatovítská katedrála nikdy nebyla právoplatně převedena do vlastnictví státu a patří Metropolitní kapitule," říká pražský arcibiskup.

 

Celé znění stanovicka Římskokatolické církve najdete zde.

Příběhy | 16 03 2008 - 20:14