Cirkevnimajetek.cz


English English« 17. 4. 2008 Hospodářské noviny, Lukáš Jelínek, Vrabec církevního majetku v hrsti
23. 4. 2008, Právo (trj.) ČSSD varuje, že nebude respektovat podobu restitucí »

Moderátor (Petr Hartman):

Německý řád, který se léta neúspěšně domáhá vrácení svého majetku v České republice, požaduje zpřesnění navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Chybí mu v něm definice majetkové křivdy, která má být zákonem napravena. Právní zástupci řádu tvrdí, že podle posledních jednání s ministerstvem kultury by na majetek řádu měl zákon pamatovat. Obávají se totiž možného různého výkladu této právní normy, který by mohli uplatňovat soudci. Pro řád i po přijetí zákona bude pravděpodobně cestou k majetku pouze soud. Ministerstvo argumentuje tím, že navrhovaná norma je obecný zákon, který stanoví podmínky vydávání. Nejde tudíž o zákon výčtový. Všichni účastníci dohod si podle ministerstva kultury byli vědomi toho, že nepřekročitelné je datum 25. února 1948. Slovo má Lída Rakušanová.

Redaktor (Lída Rakušanová):

Je to čtrnáct dnů, co velmistr Řádu německých rytířů Bruno Platter napsal otevřený dopis předsedovi vlády Topolánkovi. Apeluje v něm na šéfa kabinetu, aby nebyl jeho řád "ve svých oprávněných nárocích vyloučen z připravovaného restitučního zákona a aby tak nedošlo ke spáchání další velké křivdy". Konec citátu. Bohužel, všechno nasvědčuje tomu, že se tak stane. Zákon, na který se velmistr odvolává, se týká církevního majetku, který je nyní ve vlastnictví státu. O ten budou moci zaregistrované řády a kongregace požádat, pokud budou schopny doložit, že jim patřil po druhé světové válce a že jim jej sebrali komunisté. Přesně to se ale na Řád německých rytířů nevztahuje: jejich majetek, hrady Bouzov, Sovinec,zámek Bruntál, lázně Karlova Studánka a tisíce hektarů lesů totiž zabavil německým rytířům už nacistický režim. I o tom je v dopise Topolánkovi řeč: Řád německých rytířů zakázali nacisté všude, kam vkročili: v roce 1938 v Rakousku, o rok později v Československu. Konkrétně se tak stalo 27.února 1939 dekretem říšského komisaře pro sudetoněmecké oblasti. Majetek řádu byl zkonfiskován, členové řádu nesměli vykonávat svou činnost a tehdejší velmistr Robert Schaelzky byl po celou dobu války internován pod dohledem gestapa. Persekuci řádu Hitlerovým Německem odčinil v Rakousku hned v roce 1945- jak zdůrazňuje Bruno Platter ve svém otevřeném dopise- sám příslušný komisař Rudé armády. Slovinsko vrátilo členům řádu majetek v roce 2003. V Česku se řád o to, co mu patří, soudí od 90. let. Po válce se totiž Řád německých rytířů, který působí v českých zemích od začátku 13. století, stal nejspíš obětí svého jména. Nejvyšší správní soud sice nakonec rozhodl v jeho prospěch, ale teprve v prosinci 1948. To už ale panovala v tehdejším Československu totalita komunistická, takže majetek členům řádu nikdy vydán nebyl. Naopak: Stali se- podobně jako ostatní kongregace-obětmi útlaku a nové persekuce. Řádu německých rytířů podsouvali komunisté kolaboraci s nacismem a dělali z něj nepřítele národa. Bruno Platter ve svém dopise vypočítává, co všechno přitom zamlčovali: 15ti milionový dar Německého řádu československé vládě na vybudování opevnění kolem Opavy ve 30. letech minulého století, oficiální, přátelské návštěvy Masaryka a Beneše na hradě Bouzov, aktivní účast tehdejšího velmistra Schaelzkyho na přípravě zákona o starobním pojištění dělníků a zákona o postižených -bezplatné poskytnutí zámku Hrabyně a přilehlých lesů a hájoven československé armádě -povolení k vykácení spojnic k obranným liniím bez náhrady. To je ale jenom výčet solidárních činů materiální povahy: Čeští členové Řádu německých rytířů umírali v nacistických koncentračních táborech, účastnili se odboje po boku jugoslávských partyzánů, sloužili u Royal Air Force, -a po osmačtyřicátém byli odsuzováni ve vykonstruovaných procesech před komunistickými soudy. Po roce 1989 řád svou činnost v Česku opět obnovil. Dnes má v Opavě církevní konservatoř a v Olomouci gymnázium. V Bruntále organizuje pečovatelskou službu a jeho kněží vykonávají službu pastorální. Svou činnost by Řád německých rytířů mohl ještě podstatně rozšířit. Ku prospěchu nás všech. Kdyby na to měl finanční prostředky. Zkušeností má každopádně dost, a to z celé Evropy. Nezbývá než doufat, že si Mirek Topolánek Platterův dopis přečte opravdu pozorně.

Média k věci | 24 04 2008 - 20:53