Cirkevnimajetek.cz


English English« 20. 3. 2008 Legislativní rada vlády doporučila zákon o vyrovnání s církvemi
22. 3. 2008 Aktuálně.cz, Martina Macková, Premonstráti: Budete moci do našich lesů dál »

Na oficiální postoj Strany zelených k věcnému záměru zákona o narovnání některých majetkových křivd mezi státem a církvemi, který 23. 1. jednohlasně schválila vláda a má jít v nejbližší době k projednání do sněmovny, jsme se zeptaly ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, která byla členkou vládní komise, jež se společně se zástupci církví na celkovém znění záměru podílela.

Jaký je oficiální postoj Strany zelených ohledně návrhu narovnání? My podporujeme autonomii náboženských organizací a církví na státu. Finanční kompenzace by církvím zaručily nezávislost a zároveň navrátily jejich materiální a hospodářskou základnu, která jim byla v době komunismu ukradena. Vyrovnání církvím do budoucna zaručí samostatnost, aby mohly hospodařit samy, jak tomu bylo vždy. Strana zelených se na tomto kroku vlády podílela a jako koaliční strana se zúčastnila jednání vládní a církevní komise, které návrh vytvořily. Oficiální postoj Strany zelených je takový, že vyrovnání se s církvemi je potřebný a důležitý krok.

Souhlasíte s konkrétní podobou tohoto narovnání? Nemyslíte si, že by církvím měl být majetek navrácen v hmotné formě, jako u jakýchkoliv jiných restitucí? Nevrací se pouze ten majetek, který vrátit nelze. Nelze jej vrátit z toho důvodu, že již patří jiným vlastníkům, nepatří státu nebo jsou tam již nejrůznější zařízení, která stát potřebuje. To, že se nevrací hmotný majetek, není z toho důvodu, že by peníze byly víc, ale proto, že ten majetek už prostě vrátit nemůžeme. Část majetku se v hmotné podobě vracet bude, ale například některý státní majetek, nebo majetek který stát předal dál soukromým vlastníkům bude kompenzován finančně. Celý plán narovnání je dlouhodobý. Když rozdělíte celou tu částku na 60 let, zjistíte, že stát bude vyplácet to, co na druhou stranu ušetří na příspěvcích pro hospodaření církví. Takže představa, že, církvím budou vypláceny nehorázné částky, je chybná. Nevidím důvod, proč by stát měl donekonečna financovat činnost církevních institucí. Církve by měly být od státu oddělené a vykonávat svojí činnost pro blaho lidu nezávisle na státu. Vezměte si také to, že vznikají nová náboženská společenství, jejich počet poroste, čímže by také vzrůstala finanční zátěž státu, protože i tyto nové církve by měly nárok na platy duchovních. Odluka církví od státu je nutná. Je to poslední oblast, která nebyla po pádu totality, která vlastnická práva porušovala, ještě vypořádána. Nejde jenom o to, že narovnání respektuje lidská práva či náboženskou svobodu, ale také majetková práva. Řečeno slovy zesnulého Josefa Luxe: všechno, co bylo ukradeno, musí být navráceno.

Mě ale pořád připadá trochu nespravedlivé, že by církve měly, narozdíl od ostatních restituentů, kteří dostali zpět majetek i ve velmi špatném  stavu, dostat místo majetku finanční kompenzace. To tak není. V penězích se bude kompenzovat pouze ten majetek, který v hmotné podobě vrátit nelze.

Mám na mysli majetek, na který jsou uvaleny blokační paragrafy, a se kterým v současné době nikdo nehospodaří, ani církve, ani obce. Nešlo by vrátit tento majetek církvím místo finančních kompenzací a ne obcím, jak je s tím počítáno v záměru zákona? Tento majetek potřebují obce, přece ho nebudete brát obcím. Obcím konečně blokace potřebný majetek uvolní. Obce potom například mohou uvolněný majetek prodat. Obcím se konečně uleví. Pro obce je to obrovský problém, protože církevní majetek je pro ně takový danajský dar.  Každá samospráva vám řekne, že neví co s tím. Oni s tím nemohou disponovat a ten majetek tam chátrá. Jeho uvolnění jednoznačně uvítají. Odblokování majetku obcím je také jeden z velkých argumentů, proč je církevní narovnání nutné.

Děkuji za rozhovor.

Server se článkem najdete zde. Související článek - Čím zelení své voliče/ky nejspíš nepotěší

Autorka je interní redaktorkou gitY.

Od autorky: rozhovor s ministryní Stehlíkovou se odehrál 11. března o přestávce jednání Poslanecké sněmovny. Jednalo se o rozhovor improvizovaný. Z rozhovoru jsem již citovala ve výše zmíněném článku, kde jsem také vyjádřila svůj názor k oficiálnímu postoji Strany zelených k církevnímu narovnání.

 

Média k věci, Argumenty | 21 03 2008 - 11:42