Cirkevnimajetek.cz


English English« 20. 5. 2008 Tisková zpráva Církevní komise pro přípravu zákona z jednání 19. 5. 2008
22. 5. 2008 Asociace krajů České republiky dostala dopis pro své jednání v Luhačovicích 23. 5. 2008 »

Tisková zpráva k tiskové konferenci dne 23.5.2008 v 9.30 hod. v Černínském salonku Kolovratského paláce. Argumenty komunálních politiků, které dostali novináři, najdete zde.

V souvislosti s neuspokojivým průběhem projednávání zákona o zmírnění některých křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, dále jen církevní restituce v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je senátorem J. Zoserem co by senátorem pověřeným 22 kolegy senátory, kteří podepsali návrh na ústavní stížnost pořádána tisková konference na téma:

Stanovisko obcí k návrhu předloženého zákona o církevních restitucích a po té následného postupného samofinancování církví ve vazbě na ústavní stížnost týkající se zrušení ustanovení §29 zákona č.229-91 Sb. – zákon o půdě.

Ústavní stížnost je ústavním soudem evidována dne 14.5.2007 pod sp.zn. P1 ÚS 9/2007 ta byla podána na základě „Výzvy k řešení církevních restitucí“ více jak 50 obcí ČR, neboť neřešením tohoto dlouhodobě odkládaného problému předchozími vládami, nyní i Poslaneckou sněmovnou, nezpůsobuje problémy pouze církvím, ale také obcím, které nemohou na takto zablokovaných majetcích v zastavěném území obcí zajišťovat rozvoj svých komunit.

Tím stále trvá stav právní nejistoty, který nelze posoudit jinak než jako porušení čl.1 ods.1 Ústavy ČR. Navrhovatelé jsou si vědomi nemožnosti Ústavního soudu měnit zákony, to přísluší výlučně moci zákonodárné. Přitom si zákonodárce v samotném ustanovení § 29 zmíněného zákona o půdě uložil rozhodnutí přijmout zákony, které budou řešit právní úpravou vztahy k majetku jehož předchozími vlastníky byly církve, řády a kongregace. Proto navrhovatelé předpokládají, že Ústavní soud podanému návrhu vyhoví konstatováním dlouhodobé nečinnosti PČR spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu upravujícího nakládání s bývalým církevním majetkem.

 

AKTUALIZOVÁNO: Tiskovou zprávu z konference najdete zde.

 

Tel: 257 073146; Fax: 257 53 44 88; e-mail: zoserj@senat.cz

Aktuálně | 21 05 2008 - 16:27