Cirkevnimajetek.cz


English English« 17. 4. 2008 ČRo6, Petr Hartman a Lída Rakušanová, Vracení majetku Řádu německých rytířů
24. 4. 2008 Vysočina, Michal Vogl, evangelický farář ze Sněžného: Církevní restituce »

PRAHA - ČSSD nehodlá respektovat podobu církevních restitucí, pokud je vláda protlačí ve Sněmovně silou. Varování vyplývá z dokumentu, který projednalo předsednictvo i ústřední výkonný výbor soc. dem.

ČSSD vládní zákon, který nyní projednají poslanci, nepodpoří. Uvedla, že se jím nebude cítit vázána, protože nebyla přizvána k jeho formulování, a po nových volbách jej změní.

Soc. dem. vybízí k trvalému dialogu státu s církvemi a chystá vlastní návrh, v němž se domáhá nového ocenění církevních nároků. "Zpochybňujeme i výpočet hodnoty majetku, který má být hrazen," řekl šéf poslanců ČSSD Michal Hašek.

Podle něho částka vyplývající z vládního návrhu, tedy 270 miliard korun během 60 let vyrovnávání, nemusí být konečná. "Mají se např. vracet lesy. A je otázka, jestli byla oceněna jen plocha, nebo i dřevní hmota, protože spolu s pozemkem se vrací i les a ten má nějakou tržní hodnotu. Je otázka, zda je to zahrnuto do částky 83, respektive 300 miliard korun," poznamenal Hašek.

Soc. dem. se také obává nového kola restitučních sporů, mj. proto, že při církevních restitucích by bylo třeba jít před rok 1948. Upozorňuje, že zatížení státního rozpočtu bude znamenat jeho nadměrný schodek, který odporuje Smlouvě o založení Evropského společenství.

Na opozičním návrhu pracuje místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Soc. dem. zákon se má řídit šesti principy, které posvětilo širší vedení strany:

* Zákon bude obsahovat úplný výčet naturálních restitucí u církevních řádů, naturální plnění se omezí na budovy a pozemky.

* Výše kompenzace se nově vypočte na základě nového relevantního ocenění církevních majetkových nároků. Během tří let obdrží příslušnou částku nově zřízená nadace pro církve, a to z výnosů privatizace státního majetku. Nadace začne financovat některé výdaje církví.

* Financování platů duchovních státem skončí za deset let, stát se s církví dohodne, kdo bude hradit údržbu církevních památek. * Zruší se tzv. blokační paragrafy v zákoně o půdě a pozemky se převedou městům a obcím, pokud o ně projeví zájem.

* Vlastníkem katedrály sv. Víta zůstane stát, její správa a užívání bude společné.

* Protože je třeba souhlas Vatikánu, ČSSD nabízí jednání o aktualizaci dosud neratifikované smlouvy mezi ČR a Svatým Stolcem a o ekvivalentních smlouvách s ostatními církvemi.

Média k věci | 24 04 2008 - 21:02