Cirkevnimajetek.cz


English English« 25. 4. 2008 Ekumenická rada církví v ČR razantně odmítá návrh ČSSD a ohrazuje se proti dezinterpretaci vládního návrhu
26. 4. 2008 ODS podpoří vyrovnání s církvemi. V Galerii najdete nové fotografie z konference v New York University ze 17. 4. 2008 »

Sdělení předsednictva Ekumenické rady církví k  jednání s předsedou ČSSD p. Jiřím Paroubkem

Praha 25.4.2008

 

Schůzka se konala na základě pozvání předsedy ČSSD Jiřího Paroubka v Poslanecké sněmovně v pátek 25.dubna od 13 do 13,45 hodin za přítomnosti biskupa CČSH J. Hradila a vedoucí jeho kanceláře. Za ERC se zúčastnili Pavel Černý a Joel Ruml.

Tématem byl rozhovor o probíhajícím procesu řešení vztahu státu a církví, jak jej předpokládá vládní návrh zákona o nápravě některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem.

Pan předseda ČSSD předal představitelům ERC dokument s výhradami, které má ČSSD k předloženému vládnímu zákonu a návrhy, jak celou problematiku chce řešit ČSSD.

Následující rozhovor ukázal, že představitelé ERC nepovažovali za potřebné, aby jakkoli problematizovali dosaženou dohodu mezi církvemi navzájem a církvemi a státem. Konstatovali, že s ohledem na pochopitelný tlak Svazu obcí a měst na uvolnění „blokačního paragrafu“, rozumí předloženému vládnímu návrhu jako nejpropracovanějšímu za posledních bezmála dvacet let.

Představitelé ERC konstatovali, že je škoda, že se ČSSD odvrací svými výhradami od procesu, který byl otevřen právě jejími ministry kultury. S ohledem na zájem církví, státu, obcí a měst nemohou zástupci ERC v současné chvíli přistoupit na jakékoliv jednání o možných změnách dosažených dohod. Ty byly stvrzeny podpisy zástupců všech církví a státu a každý zásah, byť v dobré víře, vrací celé jednání na úplný začátek, při čemž cíl lze jen stěží dohlédnout. S ohledem na značný zájem Svazu obcí a měst na zrušení „blokačního paragrafu“ pak každé oddalování cíle, otevírá cestu jak novým nespravedlnostem, pokusům o silové řešení, tak i rozkládání vztahu mezi církvemi a státem a nakonec k soudním procesům, kterému nikomu nepřinesou prospěch.

Zástupci předsednictva ERC prohlásili, že parametry navrhovaného zákona byly nastaveny s ohledem na přijatelnost všemi zúčastněnými, což předpokládalo vzájemnou vstřícnost, respekt a chuť ustupovat v zájmu dosažení dohody.

Představitelé ERC poznali, jak veliká je zátěž politického soupeření a boje na jednotlivé politické představitele, a proto se obracejí na poslance všech stran, které chtějí napravit to, co vzešlo ze zhoubné a totalitní ideologie, s výzvou, aby oproštěni od zásad politického boje pomohli dále postoupit v úsilí, do kterého konstruktivně za poslední dlouhá léta vstupovali mnozí jejich předchůdci. Máme-li věřit upřímnosti tvrzení, že o řešení usilují, pak nyní přišla příležitost a vhodná chvíle, jaké doposud nebyly.

 

Předsednictvo ERC

Aktuálně | 25 04 2008 - 16:48