Cirkevnimajetek.cz


English English« 26. 7. 2008 Jezuitská škola pro nadané žáky ze sociálně znevýhodněných rodin v Křešicích
27. 8. 2008 Nejrozumnější je v této chvíli mlčet »

Překvapivě nejednoznačné zprávy o výsledku dosavadní práce komise dostávají konkrétní podobu. Církvím došly dopisy z ministerstva kultury s dalšími požadavky. Poslanci potřebují znát jmenovitě ty, kteří pracovali na právních expertízách a dále je zajímá jmenovitý seznam těch, kteří připravovali podklady. To samo nesvědčí o tom, že poslance zajímají fakta, ale míra zavinění toho, že se objevil takový návrh zákona. Lustrace autorů je přinejmenším zvláštní.

Další nároky jsou stále a znova směřovány k výčtům, které není schopen nikdo dát v krátké době dohromady. Poslanci odmítají připustit, že zákon nemá být výčtový a ani obecně restituční (skrytě výčtový, ve kterém by zase někdo třetí rozhodl, co se církvím vrátí či zaplatí). A komise nebere v potaz ani realitu tisíckrát opakovanou. Parcelní čísla více než 130 000 nemovitostí jsou stále v pohybu a nejen, že by jejich zpracování znamenalo velké časové zdržení, ale bylo by při vyhotovení posledního už dávno nesprávné to první. Vše je pro ni "jednoduché a prosté" a neustále hrozí Štrasburkem (jako místem odvolání restituentů) a ústavním soudem.

Řešení, která se objevují na horizontu, pravděpodobně nebudou přijatelná a pokus o narovnání se opět na nějaký čas odloží.

Aktuálně | 26 07 2008 - 18:25