Cirkevnimajetek.cz


English English« 26.03.2008 PRÁVO, Jitka Götzová, TÉMA -Jehlička: vláda schválí církevní restituce 2. dubna
26.03.2008 PRÁVO (hyp) TÉMA: Kořen současných sporů leží v době husitské »

Věcný záměr zákona o církevních restitucích schválila česká vláda 23. ledna letošního roku. Legislativní rada vlády ho doporučila vládě Mirka Topolánka (ODS) ke schválení minulý týden. Pokud zákon odsouhlasí parlament i prezident, stát vrátí církevním řádů zhruba třetinu majetku. „Spočítali jsme všechen majetek, o který církve za totality přišly, a od něj odečetli hodnotu majetku, který může být vrácen. Zbytek tvoří těch 83 miliard korun,“ řekl náměstek ministra kultury Jaromír Talíř. Protože by ale jednorázové vyplacení sumy znamenalo neúnosné zatížení státního rozpočtu, stát se dohodl s církvemi, že jim bude částku vyplácet po dobu 60 let. S úrokem 4,85 procenta za rok. Stát se současně zbavuje povinnosti přispívat církvím na jejich fungování, především na platy duchovních. Nyní jim na tyto účely dává okolo 1,3 mld. Kč. Stát však také nepřestane církvím příspěvek vyplácet naráz. Během prvních 20 let se bude suma stále snižovat, až zanikne. Církve si tak lépe zvyknou na změněné podmínky svého fungování. Stát nicméně bude stále přispívat například na opravy a údržbu historických památek nebo sociální služby. Restituční hranici tvoří 25. únor 1948. Majetkové vyrovnání s církví tedy podle jejich zástupců nenabourává Benešovy dekrety. Vráceny tak například nebudou majetky některých řádů zabavené za okupace a prohlášené za německý majetek, po válce pro změnu znárodněné podle Benešových dekretů. Klerici navrhovaný zákon hodnotí jako rozumný kompromis, i když je podle nich výhodnější pro stát. „Stát se dostane ihned k velkým majetkům, my musíme čekat 60 let. Získáváme ale ekonomickou soběstačnost,“ řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner a dodal: „Od českého státu očekáváme další spolupráci ve prospěch národa.“ Církevní restituce vyvolaly kontroverzi před prezidentskou volbou, kdy místopředseda vlády Cyril Svoboda (KDU-ČSL) uvedl, že není nic špatného směnit s ODS jejich schválení za podporu Václava Klause.

***

Finanční náhrada pro církve

Zákon tedy řeší 72 000 hektarů zemědělské půdy, kterou církve vlastnily. Vydáno bude 20 000 hektarů, o které mohou řády požádat, 52 000 hektarů bude odblokováno, zůstane státu, který je bude moci privatizovat či bezúplatně převádět obcím. Řády také mohou požádat o vydání lesů – z celkových 180 000 hektarů, které církve vlastnily, stát dostane 115 000 hektarů a 65 000 hektarů bude možné vydat řádům.

Média k věci | 29 03 2008 - 22:44