Cirkevnimajetek.cz


English English« 3. 4. 2008 HN, Ivana Kottasová, Církve mají dostat 270 miliard
2. 4. 2008 ČT 24: Interview ČT 24: Cyril Svoboda »

KSČM nesouhlasí se způsobem, jaký m se chce vláda vyrovnat s majetkový mi nároky církví a náboženských společností. Vládou přijatý návrh zákona není podložen žádný mi konkrétními propočty, výsledná částka odškodnění je, podle ministra kultury Jehličky, výsledkem konsenzu mezi státem a církvemi a náboženský mi společnostmi.

Vládní koalice tlačí tento zákon silou, bez konzultace s opozicí a přitom by to měl být zákon, na kterém se shodnou poslanci napříč politickým spektrem. Opoziční poslanci nemají ani možnost nahlédnout do podkladů, které byly pro přípravu zákona použity.

Už v lednu na tiskové konferenci KSČM po představení věcného návrhu zákona o majetkovém vyrovnání jsem vyzval vládu, aby zveřejnila, jaký m způsobem bylo hodnoty 83 miliard Kč, které mají být vyplaceny, dosaženo. KSČM nestačí vyjádření, že se na něm vláda s církvemi dohodla. Občané mají právo vědět, jak se k tomuto číslu došlo.

Mrzí mě, že se vláda ve svém návrhu nevypořádala s expertizou Univerzity Karlovy k církevnímu majetku, kdy návrh zákona nebere v úvahu veřejnoprávní povahu církevního majetku nejen za první republiky, ale i za Rakouska- Uherska. A překročení hranice 25. února 1948 započítáním odnětí nemovitostí podle zákona č. 142/1947 Sb. je pro KSČM nepřijatelné. V návrhu také není žádným způsobem zohledněna šedesátiletá finanční podpora státu podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví. A že šlo o miliardy, by na ministerstvu kultury určitě uměli spočítat.

 

Vladimír KONÍČEK, poslanec (KSČM), předseda kontrolního výboru PS PČR

 

Média k věci | 3 04 2008 - 23:08