Cirkevnimajetek.cz


English English« 3. 6. 2008 Diskuse v Moravsko-slezské křesťanské akademii v Brně, Na Petrově 2 v 18.00 hodin na téma: Nový model financování církví.
5. 6. 2008 Sestry Apoštolátu sv. Františka si odseděly to, co neudělaly. Přečtěte si kapitolu z historie svých spoluobčanek. »

Téma ze 3. 6. 2008 

Co byste odpověděli na otázky, které položil jeden z našich čtenářů... Jistě, jsou to otázky nasměrované odborníkům, ale jak byste reagovali na jejich logiku? Nevábí Vás to, abyste se ptali dále?

1. Diskutuje se o majetku zabaveném komunisty po r. 1948, což zahrnuje celé období nejen do r. 1989, ale i po něm, kdy  došlo k mnoha  přepisům v majetkových záznamech na katastrech. Je někdo schopen dát dohromady alespoň přibližnou  sumu, kolik veškerého majetku bylo?

2.  Chtěl bych vědět jaká by byla částka za případný  nájem z veškerého majetku za uplynulých 60 let?

3. Kolik dluží stát církvím za neplnění péče o církevní majetek, za opomenutí náhrad za provoz církvím, aj. jak to stanovuje zákon 218 z r. 1949?

4. Jestliže se jedná o zmírnění křivd pouze k majetku ve státní správě, kolik je a v jaké hodnotě majetku převedeného na města, obce, soukromé a jiné  subjekty?

 

Aktuálně | 2 06 2008 - 15:56