Cirkevnimajetek.cz


English English« 30. 3. 2008 Kampaň, to nejsou jen letáky a konference
31. 3. 2008 Institut politických a ekonomických studií: Bulletin 2007/1 - Církve a stát »

Milevsko/Přibližně dva a půl tisíce hektarů lesa v okolí milevského kláštera, které jsou nyní v majetku Lesů ČR, by se měly vrátit řádu premonstrátů. Je to však podmíněno schválením zákona o navrácení majetku církvím. Církve by měly získat finanční náhradu, řády zpět majetek, který byl původně v jejich vlastnictví. "Tyto záležitosti vyřizují na Strahově, u nás se zatím nic nepřipravuje. Vím ale o tom, že se pracuje na soupise lesů," sdělil Deníku představený milevského kláštera Norbert Vehovský. "Na Milevsku spravuje lesy, které původně patřily ke klášteru, tamní závod Lesů ČR. Pokud zákon bude schválen, budeme platit daně státu a výnosy z hospodaření v lesích půjdou na opravu kláštera. Ten investice potřebuje," říká ředitel ústřední kanceláře Královské kanonie premonstrátů na Strahově Petros Alexandridis. Podle jeho slov byly lesy řádu odňaty k 25. únoru 1948. "Nic proti navrácení lesů řádu nemám, Když s nimi budou dobře hospodařit," řekl pětašedesátiletý Jaroslav, který neuvedl své příjmení. Vyslovil jen obavu, zda potom nebude pohyb lidí po lesích omezený, zda budou přístupné všem. O tom, že pohyb lidí v lesích omezen nebude, ujistil na serveru Atuálně.cz opat strahovský, Michael Pojezdný. Podle jeho slov také žádný z lesů není v chráněném území nebo v rezervaci, takže režim se tam měnit nebude. "Naším sousedem - majitelem dalších lesů na Milevsku je Karel Schwarzenberg. Už při jednání o vyrovnání nám ministr, který je členem komise, dával rady. Říká, že sám své lesy dával do pořádku celých dvanáct let," řekl opat.

Média k věci | 31 03 2008 - 15:57