Cirkevnimajetek.cz


English English« 5. 6. 2008 Sestry Apoštolátu sv. Františka si odseděly to, co neudělaly. Přečtěte si kapitolu z historie svých spoluobčanek.
5. 6. 2008 Komuniké ze setkání předsedy rady Asociace krajů ČR Ing. Evžena Tošenovského se zástupci kampaně cirkevnimajetek.cz v Ostravě, v úterý 3. 6. 2008 »

Náboženská platforma ČSSD pořádá pod vedením Dr. Kateřiny Kalistové a pod záštitou stínového ministra vnitra a poslance P ČR Mgr. Františka Bublana a stínového ministra kultury a poslance P ČR Mgr. Vítězslava Jandáka diskusní podvečer

 

CÍRKVE A MAJETEK

(způsoby financování církví)

Setkání se koná ve čtvrtek 12.6.2008 od 16.30 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Praha 1, Sněmovní 1, místnost č. 205 (nutný průkaz totožnosti!)

V první části podvečera k danému tématu vystoupí :

  • poslanec PS PČR Mgr. Vítězslav Jandák
  • poslanec PS PČR Mgr. František Bublan

  • poslanec PS PČR Ing. Jan Schwippel, CSc.

  • Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR

  • Ing. Martin Kupka, CSc., hlavní ekonom ČSOB

  • Mgr. Michael Pojezdný O Praem, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí v ČR

  • Mgr. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, místopředseda ERC

  • Ing. Karel Štícha, předseda expertní komise pro majetkové narovnání

  • JUDr. Bc. Václav Valeš, právník, vyučující „Konfesního práva“ na Právnické fakultě ZČU v Plzni

Druhou část bude tvořit volná diskuse.

 

Máte-li o uvedený diskusní podvečer zájem, potvrďte nejpozději do 10. června svou účast na telefonním č. : 720 273 408 – Lucie Žemličková.

Pro potřeby registrace na recepci PS PČR prosíme o uvedení Vašeho jména a příjmení, případně název organizace, kterou zastupujete. Velmi nám to průběh registrace usnadní a urychlí.

Zde je pozvánka.

Aktuálně | 5 06 2008 - 10:19