Cirkevnimajetek.cz


English English« 9. 3. 2008 ČRo 1, Kampaň k církevnímu majetku, Výzvy přítomnosti, ed. Daniel Raus
10. 3. 2008 Tisková zpráva po prvním týdnu kampaně k návrhu zákona »

Církve chtějí více informovat veřejnost o potřebě přijetí zákona o majetkovém vyrovnání. Zástupci několika náboženských společností a církevních sdružení proto spustily kampaň. Ta má lidem pomoci se v˙tomto problému lépe orientovat. Vztah státu a církve dodnes upravuje zákon z˙roku 1949. Podle něj nese odpovědnost za církevní majetek, včetně nemovitostí, výhradně stát. To chtějí církve pomocí nového zákona změnit.

Daniel Kvasnička, předseda MAS Říčansko: Tento zákon umožní, aby všechna tato stará legislativa skončila a církve, náboženské společnosti a stát se rozešly a už na sobě nijakým způsobem nezávisely a do budoucna si pouze domlouvaly to, co bude pro obě dvě strany výhodné.

 

Na kampani se podílí tým složený z˙mluvčích nebo zástupců náboženských společností a sdružení církví. Mezi nimi je i Federace židovských obcí. Podle jejího zástupce nebyl proces restitucí židovského majetku zcela dokončen.

Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí: Mohu jmenovat jenom takový třeba křiklavý případ a to je bývalé sportoviště židovského sportovního klubu Makavi v˙Brně, kde dodnes jsou tenisové kurty, na kterých ten tenis hraje Policie ČR. A nebyli jsme opravdu schopni dodnes se dohodnout na vrácení tohoto pozemku.

 

Kampaň se bude odehrávat hlavně na internetových stránkách nebo prostřednictvím setkání se politiky se širokou církevní i ateistickou veřejností.

 

Média k věci | 10 03 2008 - 20:23