Cirkevnimajetek.cz


English English« 6. 5. 2008 Víme vůbec, co pan Tlustý chce? Fakta k jeho návrhům, která připravili předkladatelé
Pavel Kováčik »

Vedení kampaně cirkevnimajetek.cz se 7. 5. 2008 odpoledne setkalo s kardinálem Miloslavem Vlkem, který zastupoval Českou biskupskou konferenci, a s předsednictvem Ekumenické rady církví, vedeným panem Pavlem Černým. Přítomen byl také zástupce Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus. Předmětem rozhovoru byl stav projednávaného návrhu zákona, který zatím neprošel prvním čtením dolní komory Parlamentu České republiky a další kroky komunikační kampaně. Ze setkání poskytujeme toto prohlášení:

Představitelé církví a náboženských společností pracovali při přípravě předloženého návrhu zákona ve věcné a bratrské shodě, která trvá i nadále. Nijak ji nezměnila ani současná situace, do které se projednávaný návrh dostal ve Sněmovně Parlamentu ČR, naopak se tím tato shoda ještě prohloubila a jistě bude trvat i v budoucnosti, a to i u mnoha dalších společných témat. Církve a náboženské společnosti jsou zajedno v principu vládního návrhu zákona o narovnání vztahů a považují jej za rozumný a schůdný. Znovu diskutovaný výčtový zákon, uplatňující restituční princip, se už v minulosti ukázal jako neschůdný, a to zejména pro stát. O dalších aspektech zákona se dá hovořit v rámci projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nikoli o jiné formě zákona. Církve a náboženské společnosti jsou přesvědčeny o tom, že prodloužení dalších jednání o několik týdnů nemá velký význam v kontextu možné nápravy křivd trvajících několik desetiletí. Protože návrh zákona uvízl v prvním čtení, je teď ale záležitost zcela a úplně v rukou politiků. Představitelé církví a náboženských společností vyjadřují politování nad tím, že se návrh zákona stal předmětem politického boje, ze kterého se vytratil morální aspekt narovnání a nápravy křivd.

Kampaň bude pokračovat ve veřejných diskusích. Poskytne servis zpráv na internetu na své adrese www.cirkevnimajetek.cz. Její zástupci navštíví starosty obcí a měst, hejtmany krajů a další regionální politiky, kteří projevují dlouhodobý zájem o zásadní řešení problematiky zablokovaného majetku blokujícího rozvoj regionů České republiky. Z dosavadního průběhu rozhovorů a reakcí ve veřejnosti je vidět, že přetrvává nedostatek informací o vztahu náboženských společností, církví a státu od doby komunistického převratu v 1948 až podnes. Kampaň se proto ještě více zaměří na fakta osvětlující minulost a současnost života církví a náboženských společností. Na příkladech prokáže přínos práce církví a náboženských společností pro všechny občany naší vlasti.

 

Tisková zpráva ve formátu pdf ke stažení je zde.

Fotografie ze setkání v galerii zde.

Citace na webu Ceskenoviny.cz  je zde.

Aktuálně | 8 05 2008 - 16:34