Cirkevnimajetek.cz


English English« 7. 6. 2008 Stanovisko České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR k projednávání návrhu zákona o zmírnění některých majetkových křivd v Poslanecké sněmovně P ČR
13. 6. 2008 Mojmír Kalný: Nepoužívejte čísla z mé knihy. Je to nepřesný odhad postkomunistického ministerstva zemědělství. »

Veřejná výzva Iniciativy obcí za vyřešení restitucí církevních majetků poslancům Vlastimilu Tlustému, Juraji Ranincovi z ODS a Miroslavu Svobodovi z ČSSD

 

Vážení páni poslanci,

Od roku 1950, kdy byl církvím násilně zabaven majetek trvá stav, jehož rukojmím jsou nejen církve, ale také obce, města a občané v nich žijící. Československý, později český stát, po roce 1989, jako poslední postkomunistická země, dosud nedospěl k zásadnímu a věcnému řešení, které by právně nezpochybnitelným způsobem uspokojilo či odmítlo právně vymahatelné nároky církví.

Právě tento fakt, že nároky církví jsou doložitelné a právně vymahatelné, potvrdili zákonodárci v § 29 zákona 229/1991 Sb., když tyto bývalé hospodářské majetky církví (lesy, louky, pole, rybníky, další pozemky i stavby) zablokovali proti prodeji a dalšímu volnému nakládání. Takto byly zablokovány nejen bývalé církevní majetky ve vlastnictví státu, ale mimo jiné i majetky, které mají obce řádně zapsány na listech vlastnictví v katastru nemovitostí. I takto se staly obce součástí problému, který se nepřesně nazývá Církevní restituce, problému, který je hrubě a účelově cca 18 let politizován, aniž by se věcně argumentovalo a dospělo k právně nezpochybnitelnému řešení. Fatální problémy, které tento stav obcím a městům způsobuje, je všeobecně znám (nemožnost získání dotací z českých fondů i fondů EU, zablokovaná výstavba, nemožnost realizace řady projektů, od silnic po vodovody).

V roce 2003 starostové obcí pochopili, že pokud se sami nepřičiní, budou stále někteří vrcholoví politici z této věci pouze získávat pochybný politický kapitál, na úkor postižených obcí i církví. Lidé z iniciativy obcí kontaktovali již v roce 2004 Ekumenickou radu církví ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo kultury ČR a další instituce, aby spolupracovali na vyřešení této problematiky. Výsledkem několikaleté práce je shoda a jednoznačná podpora principu návrhu zákona, který zpracovalo ministerstvo kultury a předložila vláda. Trváme na tom, že toto kompromisní a vstřícné řešení je výhodné pro všechny zúčastněné strany a řeší komplexní vztah mezi státem a církvemi, než jen komunisty zabrané a současným státem nevydané či nezaplacené majetky.

Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech zásadním způsobem zasahujete do problematiky narovnání vztahů mezi státem a církvemi, vzhledem k tomu, že jste se až dosud žádných odborných seminářů k problematice vztahu státu a církví nezúčastňovali, vyzýváme Vás páni poslanci, aby jste výhodnost svých návrhů pro stát a obce veřejně prezentovali a obhajovali při odborné diskuzi s názvem CÍRKVE A MAJETEK, který se koná ve čtvrtek 12.6.2008 od 16.30 hodin, v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Praha 1, Sněmovní 1, místnost č. 205 (nutný průkaz totožnosti!). Dosud jsou nahlášeni tito diskutující, ale věříme, že Vám kolegové z ČSSD dají prostor nejen v diskuzi, ale i v hlavním panelu.

  • poslanec PS PČR Mgr. Vítězslav Jandák
  • poslanec PS PČR Mgr. František Bublan
  • poslanec PS PČR Ing. Jan Schwippel, CSc.
  • Jaromír Jech, místopředseda Svazu měst a obcí ČR
  • Ing. Martin Kupka, CSc., hlavní ekonom ČSOB
  • Mgr. Michael Pojezdný O Praem, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí v ČR
  • Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, místopředseda ERC
  • Ing. Karel Štícha, předseda expertní komise pro majetkové narovnání
  • JUDr. Bc. Václav Valeš, právník, vyučující "Konfesního práva" na Právnické fakultě ZČU v Plzni

Následná diskuze: Starostové obcí postižených neřešením církevních restitucí, odborná veřejnost, novináři

Pane poslanče Tlustý, Raninče a Schwippele, věříme, že tentokrát bude možnost důkladné diskuze, na jejíž absenci si v médiích stěžujete. Věříme také, že tentokrát nezůstane jen u obecných ideologických proklamací a dozvíme se od Vás odpovědi na konkrétní otázky, které zřejmě hodláte svými návrhy vyřešit.

Pane poslanče Svobodo, věříme, že po diskuzi přestanete politicky kupčit s osudy našich obcí, prostřednictvím návrhů Restituce za radar.

Obce sdružené v neformální iniciativě obcí za vyřešení restitucí církevních majetků:

Červená Řečice, Dolní Loučky, Hořepník, Kunštát, Nová Cerkev, Polovice, Předklášteří u Tišnova, Sebranice, Vyskytná nad Jihlavou, Želiv, Pozlovice, Hradišťko, Kamýk nad Vltavou, Dalečín, Nová Říše, Vyskytná u Pelhřimova, Horažďovice, Rudíkov, Nové Veselí, Štoky, Rajhrad, Lužná, Chrašťany, Stříbro, Matenice, Dobřichov, Rataje nad Sázavou, Sedlec-Prčice, Horní Jelení, Libice nad Doubravou, Jinočany, Třanovice, Rovensko pod Troskami, Nové Strašecí, Frýdlant nad Ostravicí, Choteč, Kosoř, Rynárec, Jiřetín pod Jedlovou, Hvězdlice, Praha Nebušice, Zbraslav, Lázně Bělohrad, Volyně, Javorníce, Lično, Sezemice, České Meziříčí, Potštejn, Pohoří, Dobré, Solnice, Staré Ždánice, Dobřany, Býšť, Lesní Hluboké, Česká Bělá, Slivenec

 

 

Aktuálně | 9 06 2008 - 09:13