Cirkevnimajetek.cz


English English« Mluvčí kampaně bude Mgr. Dita Fuchsová
Jakub Haas, MfDnes, 23.01.2008, rubrika Názory, Cena peněz v čase klesá i církvím »

Dopravní značka C 2f přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo je motivem kampaně pro připravovaný zákon o majetkovém narovnání státu a církví.

Značka má vyjádřit ochotu rozejít se ve financování důstojně na dvě strany ve vzájemném narovnání vztahů partnerů, kteří spolupracují. Stát a církve či náboženské společnosti se nemají rozejít na dvě strany tak, aby si byli lhostejnými, ale proto aby našli vzájemné postavení a východisko ke kooperaci.

Kardinál Jean-Louis Pierre Tauran, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog v rozhovoru k Roku mezináboženského dialogu (2008) odpověděl na otázku: Je možné v mezináboženském dialogu zůstat na náboženské rovině, aniž by došlo k zneužití (náboženství) státy, ať jsou jakékoli? Kardinál Tauran: "K zneužití může dojít vždy. Ale domnívám se, že je zapotřebí zabránit jak hermetickému/neprodyšnému oddělení náboženství od politiky, tak jejich zaměňování. Myslím, že je nutné dbát o koncept rozlišení. Bezesporu je možné oddělit církev od státu, ale není možné oddělit církev od společnosti. Není to možné a víme to ze zkušenosti. Je tedy důležité, aby existovalo rozlišení a spolupráce, protože v podstatě vláda a představitelé náboženství pečují o stejného člověka, který je zároveň občan i věřící. Je tedy nezbytná spolupráce a rozlišení kompetencí, ale spolupráce pro obecné blaho a pro dobro tohoto člověka.

(přeložila Dr. Irena Sargánková TS ČBK)

Velmi podobně se vyslovil francouzský prezident v nedávném projevu při setkání se zástupci šesti  náboženských  komunit ve Francii. Můžete si jeho slova přečíst zde. Tentýž muž se v prosinci vyslovil pro spolupráci státu a církve při převzetí titulu čestného kanovníka Lateránské kapituly. Text projevu si můžete přečíst zde.

Aktuálně | 16 02 2008 - 22:35