Cirkevnimajetek.cz


English English« Příběh Školských sester sv. Františka a gymnázia v Korunní ulici
23. 1. 2008 Petr Holub, Aktuálně CZ: 300 miliard pro církve prošlo. Ušetříme, říká ministr... »

Na svém společném jednání 7. 1. 2008 se zástupci Ekumenické rady církví a České biskupské konference shodli, že zadají vypracování komunikační strategie pro připravovaný návrh zákona o vyrovnání státu a církví.

Protože se s přípravou nepočítalo už při přípravě věcného záměru zákona, je příprava velice limitována a čas přípravě přidává jen odkládaná volba prezidenta, s níž by osud zákona neměl být spojován ani náznakem.

Tvorbou kampaně bylo pověřeno občanské sdružení MAS Servis Říčansko, které spolupracuje s Agenturou NULA, vedenou Danielem Kvasničkou. Ten je také za náplň a realizaci kampaně zodpovědný.

Kampaň podpoří v grantovém schématu vyhlášeném pro občanská sdružení Ministerstvo kultury ČR.

Kampaň má zahrnovat spolupráci s centry katolické a protestantských církví a se všemi dalšími organizacemi řešícími problém církevního majetku. Cílovou skupinou nejsou jen politické síly zastoupené v zastupitelských sborech, ale také věřící i nevěřící občané České republiky.

Pilířem kampaně bude web, který právě čtete, dále tiskové materiály v závislosti na plnění rozpočtu. Zcela jistě se počítá s konferencemi a semináři odborníků. Tato setkání by měla spíše řešit budoucnost, ujišťovat veřejnost o schopnosti církví hospodařit s financemi, o možnostech  správy finančních prostředků církví prozkoušených v zavedených demokraciích a tak podobně. Počítá se také se setkáními s občany v regionech a maximální otevřeností ke komunikaci v médiích i v osobním kontaktu. Pokud to rozpočet dovolí, budeme používat monitoring tisku a počítáme se spolupráci s agenturou pro výzkum veřejného mínění.

Start kampaně bude nejdříve na začátku března tiskovou konferencí, která bude včas oznámena.

Aktuálně | 5 02 2008 - 22:46