Cirkevnimajetek.cz


English English« Restituce v likvidaci aneb Historie zámku Červená Řečice
9. 2. 2008 ve 21.10, ČRo6: Stát a církve, v pořadu hovoří Prof. Vojtěch Cepl a Daniel Kvasnička »

Historie původně církevního majetku se zapsala do současnosti písmem, které se nedá považovat za čitelné, a to přesto, že jde o češtinu. Zde je několik holých vyjádření zástupců obcí a měst, která zní velmi podobně. Lidem z těchto míst a jejich příběhům se chceme postupně věnovat.

Problém církevních pozemků v naší obci Vyskytná spočívá v tom že  na těchto pozemcích stojí budova ZŠ a Hasičské zbrojnice. Všechny žádosti o dotace na opravu těchto budov byly zamítnuty z důvodu nedoložení vlastnictví k pozemkům pod těmito stavbami. Jedná se i o okolí ZŠ kde bychom chtěli rozšířit školní hřiště.  J. Fridrichovsky, starosta obce Vyskytná

Jeden z konkrétních problémů v Sedlci v Prčici, který nakonec, díky vstřícnosti představitelů ŘK církve, byl včas vyřešen. V Sedlci-Prčici děláme kanalizaci a při přípravě dokladů ke stavebnímu povolení jsme potřebovali svolení vlastníků pozemků přes které kanalizace povede. Velký kus pozemku pod jednou z hlavních ulic je tu v „péči“ Úřadu pro zastupování státu ve VM, ale původně byl ŘK církve. Nebudu podpisovat dohady s tím slavným úřadem a jeho výmluvy. Až když jsem si sama sehnala od ŘK církve svolení k uložení kanalizace a zřízení věcného břemene, pak mi ten úřad, ale po dlouhém zkoumání jejich právníky, milostivě vydal potřebný papír ke stavebnímu povolení. Nebýt maximálně vstřícného přístupu představitelů církve, tak nevím, co bychom dělali. Na tento důležitý úsek kanalizace by nám asi vodoprávní úřad nedal stavební povolení, které jsme potřebovali do určitého termínu k žádosti o dotace. Problémů s církevními majetky je tady ale víc...  Marie Kovalová - starostka Sedlce-Prčice

Obec Rynárec je jednou z mála obcí, která nemá ve svém vlastnictví žádné pozemky, na kterých by bylo možné provést výstavbu rodinných domů a tím uspokojit značný zájem stavebníků nejen z naší obce, ale i ze širokého okolí. Obec Rynárec má od roku 1995 zpracovaný Územní plán obce, ve kterém jsou zařazeny i církevní pozemky, neboť při jeho zpracování nám bylo doporučeno je zařadit s tím, že tento problém bude vyřešen v co nejkratší době. Jsem si vědom, že to není jednoduchá záležitost, přesto si dovolím tvrdit, že zejména za vlády ČSSD byl tento problém neřešen a zameten pod koberec. Proto naše obec v současné době vzhlíží s velkou nadějí, že církevní restituce se podaří vyřešit v co nejkratší době. K tomu bude vláda potřebovat vůli opozice, už jen z důvodů, které jsem výše uvedl. Obec Rynárec má v současné době 580 obyvatel (v roce 1998 bylo 490 obyvatel). Do této doby jsme výstavbu řešili ve spolupráci s majiteli pozemků, které byly zahrnuty v územním plánu obce. Tyto možnosti máme v současné době vyčerpány, neboť podle zákona musí být obec majitelem stavebních parcel, aby bylo možné získat od MMR dotaci na technickou infrastrukturu (Kč 80 000 na 1 RD). Nedaří se nám, abychom se s majiteli stavebních parcel dohodli na odprodeji, neboť jejich finanční požadavky jsou pro obec neúnosné a tím je další výstavba prakticky zablokovaná, stejně jako rozvoj obce. Restituce církevních pozemků je problém nejen naší obce, ale i mnoha dalších. Je nutné, aby si současná politická reprezentace uvědomila, že ČR nejsou jenom velká města, ale i menší obce a vyřešením tohoto problému se i sníží vylidňování vesnic. Dále je nutné si uvědomit, že život na vesnici se za posledních cca 8 let změnil. Ustupuje zemědělská samovýroba a lidé preferují spíše údržbu nemovitostí, okrasné zahrady, bazény, kulturní vyžití, sport apod. Pavel Kopecký, starosta obce Rynárec – bývalý okres Pelhřimov, kraj Vysočina

Městys Nová Cerekev se nachází v kraji Vysočina vzdálený 10 km od města Pelhřimov směrem na Tábor. Má schválený územní plán z roku 1991. Tento územní plán byl již z větší části realizován a proto v roce 2000 byla pořízena nová územně plánovací dokumentace, která v konečném návrhu obsahovala všechny podměty a připomínky obsažené v Souhrnném stanovisku. V této územně plánovací dokumentaci byla stanovena definitivně koncepce zásobování teplem z centrálního zdroje na biomasu a tím upuštěno od plynofikace obce. Tento záměr je již k dnešnímu dni z větší části realizován. Regulativa plošného a prostorového uspořádání jednotlivých stavebních pozemků v jihovýchodním svahu městyse řeší na osmi stávajících pozemcích výstavbu dvaceti rodinných domků včetně dopravní infrastruktury. Celková výměra této lokality je 46 763 m2 a z této výměry je 23 514 m2 církevních pozemků (více jak 50%). Tato část městysu, je již po několik let jedinou lokalitou, která umožňuje rozvoj městyse. Nevyřešené církevní restituce brání nejen výstavbě nových rodinných domů, ale i zasíťování inženýrskými sítěmi a hlavně rozvodem tepla na jejíž realizaci má městys požádáno o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR z Operačního programu Životní prostředí. Blažek Milan – místostarosta městysu Nová Cerekev

Město Lázně Bělohrad má bývalé církevní pozemky na listu vlastnictví, ale jejich využití brání nedořešené církevní restituce. Jde o pozemkové parcely č. 193/1 o výměře 7.153 m2 a č. 192/8 o výměře 10.601 m2 - druh pozemku orná půda. Pozemky navazují na zastavěnou část města nedaleko lázní a ve schváleném územním plánu města jsou oba zařazeny do území čistého bydlení. Město nemá žádné jiné pozemky určené dle ÚP pro bydlení, proto je vyřešení této záležitosti pro nás velice důležité. O stavební parcely a výstavbu rodinných domů je v Lázních Bělohradě velký zájem. Dále jde v našem městě o několik menších parcel. Ing. Pavel Šubr, starosta města Lázně Bělohrad

 

Zpracováno podle materiálů poskytnutých MK ČR, odborem církví. Původní zdroje z kanceláře Svazu měst a obcí České republiky od Mgr. Jakuba Pôbiše, pracovníka Oddělení legislativně-právního.

 

 

Společné aktivity obcí a měst od roku 2004 můžete najít zde.

Příběhy | 16 02 2008 - 21:21