Cirkevnimajetek.cz


English English« 4. 3. 2008 Týden.cz, Luboš Křeč: Církve utratí statisíce za restituční kampaň
6. 3. 2008 Ekonom, Dopis René Hladíka: Půdu církvím? »

Stát ale žalobu církve zatím zamítl. Zdevastovaný zámek ke všemu ještě poničila i vichřice Emma.

Nevyjasněné majetkové poměry přivedly v minulých letech pohledný zámek Javorná na karlovarském Bochovsku na práh úplné devastace. Teď o něj hoří bitva u soudu mezi církví a státem. A nevyhnula se mu ani vichřice Emma.

Z poloviny zámek včetně nádvoří v současné době patří státu. Druhou polovinu s přilehlým kostelem vlastní římskokatolická církev - Kolegiátní kapitula ve Staré Boleslavi. Zámek Javorná z let 1729-1730, spojený s kostelem sv. Jana Nepomuckého, má dvě barokní křídla s rohovou novodobou věží. Během posledních let zchátral a byl vyrabován natolik, že jeho oprava dnes přijde na desítky miliónů korun.

Jak to vlastně je? Na základě potvrzené trhové smlouvy z roku 1929 si zakoupila celý zámek Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Tento majetek byl ale římskokatolické církvi v roce 1948 zabrán. Poté zámek sloužil jako provozní budovy státních lesů, vojenská ubytovna a naposledy jej užívalo karlovarské Divadlo Vítězslava Nezvala. Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových přešlo právo hospodaření v roce 2003.

"K uplatnění našeho restitučního nároku z roku 1968 v plné výši nedošlo. V roce 1990, kdy zámek opustilo divadlo a došlo pak k jeho zbytečné devastaci, nám však celý majetek vrácen nebyl. Přitom jde o jeden stavební a funkční celek. Je to absurdní. Na polovině státu nám patří sklep, stát zase v naší polovině má společný vstup a schodiště O svůj majetek se proto se státem soudíme," konstatoval pro Právo Vladimír Kelnar z Kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi, která je činná už od roku 1052.

"Rádi bychom zámek opravili pro turistické či ubytovací využití, možností je i domov důchodců. Ale nemůžeme si přece jeho polovinu kupovat znovu, když už ji podle dávno platné smlouvy z roku 1929 vlastníme," dodal Vladimír Kelnar.

"Začátkem roku 2007 měl náš úřad na základě vyhlášeného výběrového řízení zájemce o koupi předmětných nemovitostí. V polovině března 2007 však muselo být výběrové řízení zrušeno vzhledem k tomu, že byla ve věci určení vlastnictví k předmětným objektům podána u Okresního soudu v Karlových Varech žaloba ze strany Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Soud rozhodl v srpnu 2007 rozsudkem, ve kterém tuto žalobu zamítl, a určil, že i nadále je vlastníkem stát. Rozsudek však není v právní moci, protože proti němu podal žalobce odvolání a odvolací soud doposud nerozhodl. Pokud bude rozhodnuto soudem ve prospěch státu, bude se dále pokračovat v prodeji," uvedl ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni Karel Hála.

Zámek Javorná, jak vidět, provázejí nesrovnalosti. Soudy se drží formální stránky věci. Každá strana si vede své a církev se o svou pravdu soudí. Zámek z toho ale paradoxně má přece jenom užitek.

Úřad v Plzni spolu s karlovarským magistrátem alespoň zčásti provedl nezbytné zabezpečovací a udržovací práce. Džungle z křovisek a náletových stromů, která ještě donedávna zámek obklopovala, byla jakžtakž vymýcena. Nezmizela ale, jak se zdá, v paragrafech. A na zámku si zub času dál nerušeně hlodá.

Příběhy | 5 03 2008 - 12:17