Cirkevnimajetek.cz


English English« 27. 8. 2008 Nejrozumnější je v této chvíli mlčet
24. 9. 2010 Obnovení komunikační kampaně Co, Kdo, a Komu!!! »

Církevní majetek - to je úkol, který bude muset nová vláda co nejdříve řešit. V uších nám ještě doznívá nedávný výrok Ústavního soudu o tom, že dlouhodobá nečinnost zákonodárců při řešení vztahu státu a církví je protiústavní. Připomeňme, že podle dohody připravené vládou Mirka Topolánka se měla církvím vrátit asi třetina majetku zabaveného komunisty. Zbytek pak měla vyrovnat částka 83 miliard korun, vyplácená po dobu 60-ti let. Vládní návrh zákona ale sněmovní církevní komise nakonec doporučila poslancům nepřijmout. Je to pat - a jak z něj ven?

Pro osvěžení paměti: návrh Topolánkovy vlády neprošel, a to se v politice stává často. Ale tentokrát toho dost lidí želelo. Už proto, že nad tématem takto choulostivým aktéři hledali shodu dlouhá léta. Nicméně levice a Vlastimil Tlustý řekli „ne“. Vládní návrh zákona Sněmovna ani neprojednávala a do toho ještě přišla krize a památný výrok, jenž vzešel ze setkání vatikánského státního sekretáře Tarcisia Bertoneho s premiérem Janem Fischerem: katolická církev v době finanční krize nebude naléhat na rychlé řešení této otázky. Téma bylo rázem u ledu, ale pozor, ne navždy, nýbrž zatím. Zdá se, že časové určení „zatím“ se právě završuje. A významnou roli hrají města a vesnice, připomíná pater Miloslav Fiala, respektovaná osobnost katolické církve.

Miloslav Fiala: „Trojkoalice si uvědomuje, že ten tlak ze strany obcí a měst na blokační paragrafy narůstá. Města nesmí prodat ani píď půdy, která je tímto způsobem zablokována! A bylo by potřeba očistit - ekonomicky, majetkoprávně - ta rezidua milosti.“

 

Koalice je pod tlakem měst a obcí a svou roli jistě hraje i nepěkný odér problému, s prominutím zahnívajícího už dobré dvě desítky let. Neboť civilizovaná společnost by měla mít vztahy mezi státem a církvemi pořešené a narovnané. A církve? Co kdyby nám po letité sérii neúspěchů a marných nadějí poněkud zahořkly, zasekly se a řekly: "však , co je to proti věčnosti, teď si my počkáme na dobu pro nás příhodnější..."

Miloslav Fiala: „Musíme si uvědomit, že ruku na kohoutku finančního přísunu peněz má stát, nikoliv církev, nebo církve. Čili tam je velká zbraň, když by církve byly neposlušné a trvaly na svém a dejme tomu hrály na čas - tak to mohou prohrát...“

Možná při obnovených jednáních na téma stát a církve bude méně ideologie ve jménu efektivity - to ukáže čas. Co je ale jisté už teď , že se bude vlivem recese docela určitě jednat o jiných číslech. Věřte-nevěřte, i k této situaci má Miloslav Fiala biblické podobenství.

Miloslav Fiala: „Příklad Petra a Jana, kteří uzdravili onoho chromého od narození, když šli odpoledne o třetí hodině do chrámu se modlit...A Petr říká: "Zlato a stříbro nemám, ale co mám, to ti dám - vstaň a choď ve jménu Ježíše Krista". Čili to si říkám: to je autentický postoj nás křesťanů: stavět na duchovních hodnotách a pak nám společnost porozumí a dá nám alespoň to, abychom mohli skromně žít.“

Takovýto postoj, jako má Miloslav Fiala, ale není postojem jednoho každého katolíka. Najdete tam celou škálu, od "co bylo ukradeno, ať je vráceno" , až po "nepotřebujeme nic, buďme chudí a čistí". V tomto smyslu bude těžké sjednotit se na pověstné zlaté střední cestě, která by byla dlážděna pokorou i hrdostí, vstřícností i důsledností.

 

 

Média k věci | 15 07 2010 - 14:57