Cirkevnimajetek.cz


English English«
Z vystoupení Jindřišky Syllové, ředitelky Parlamentního institutu, konference CEVRO, 31. 1. 2008 »

Jaká je role Svazu měst a obcí ČR? Mnozí starostové a primátoři měst se snažili pomoci při řešení problému kvůli dopadu, který měl a má blokační paragraf.

Role Svazu byla velice jednoduchá. Svaz, resp. města a obce byly vedlejším účastníkem něčeho, co se kolem nich odehrávalo, nebo spíše neodehrávalo. Skutečností bylo a pořád je, že dopad blokačního paragrafu na obce byl velice silný. Majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, resp. řády a kongregace, nebylo možné do přijetí zákona o tomto majetku převádět do vlastnictví osobám. Proto nebylo možné majetek využívat, nelze ho koupit, jen komplikovaně pronajmout, případně zatížit věcným břemenem, jako je například kanalizace. Nejistota ve vlastnických vztazích měla dopad na případné získání finančních prostředků ze strukturálních fondů.

Jednu z nejpostiženějších obcí takový majetek dokonce obkličoval a obec se nemohla rozvíjet. Co to znamená, když se řekne, že se obec nemohla rozvíjet? To znamená, že občané té obce jsou v porovnání s občany obcí, kterých se toto zatížení nedotýká, diskriminováni. Co Svaz dělal pro to, aby došlo k narovnání vztahů mezi církvemi a státem. Od počátku devadesátých let zaznívaly jednotlivé hlasy, že zde existuje tento problém. V letech 2003 nebo 2004 jsme na krajských setkáních se starosty cíleně položili otázku, koho blokační paragraf vážným způsobem omezuje při rozvoji obce. Přihlásilo se zhruba 15% účastníků. Mohu připojit osobní poznatek. Žiji v městečku, které se domnívalo, že něčím takovým není postiženo. Na jednání městské rady na konci loňského roku jsme však i my najednou zjistili, že máme blokovaných několikčtverečních metrů.

Po zjištění závažnosti vyvíjel Svaz další aktivity, problému se chopila majetková komise Svazu. Nemá cenu vypočítávat jednotlivé kroky, ale za zmínku stojí úryvek ze stanoviska této komise z 6. 10. 2005: "Obce jsou postiženy neřešenou problematikou církevních institucí, stejně jako církve, jimž je blokován majetek, a stát, který kvůli tomuto problému přichází o důvěryhodnost v zahraničí." V další části stanoviska je psáno: "Majetková komise Svazu měst a obcí České republiky požaduje, aby byla znovu zahájena jednání o finančním narovnání s církvemi, náboženskými řády a kongregacemi za účasti zástupců samospráv. Svaz je připraven spolupracovat." V duchu tohoto stanoviska jsme jednali nejprve s vládou sociální demokracie, pak se současnou koalicí. Uzavřeli jsme s vládou dohodu o vzájemné spolupráci. Absolvovali jsme řadu jednání jak na půdě sněmovny, tak senátu. V roce 2007 se konalo na Stálé komisi pro rozvoj venkova veřejné slyšení. Cílem bylo vyvolat opět zájem o tento problém a získat podpisy senátorů k ústavní stížnosti, na jejímž formulování se Svaz částečně také podílel.

Vláda nyní předložila věcný záměr zákona a Svaz je rád, že konečně existuje šance na konečné řešení, protože se všechny zúčastněné strany dohodly, tedy především stát a ostatní církve. Svaz to vnímá jako rychlé přijatelné řešení a doufá, že se již nepřihodí nic, co by této historické možnosti mohlo zabránit. Cílem Svazu je iniciovat a zúčastnit se všech dalších potřebných jednání, ať ve sněmovně či senátu, přesvědčovat své kolegy senátory, bývalé starosty a zastupitele, bez ohledu na to, jakou mají stranickou nebo nestranickou příslušnost ve své obci. Dopad je stejný napříč politickým spektrem. Svaz se také vyjádřil, že majetkové narovnání musí vyřídit především stát a dotčené subjekty. Mohu zaručit, že Svaz bude bojovat o to, aby byl majetek převáděn na obce bezplatně, tedy takový majetek, který by měl být využit pro veřejnoprávní službu – stavby škol, kanalizací, silnic. Obci, která dostane majetek pro veřejné služby bezplatně, se vlastně splatí dluh 18 – 19 let, kdy se nemohla rozvíjet. Divím se, že do dnešního dne neuspořádaly obce, postižené blokačním paragrafem, petici občanů kvůli omezeným možnostem rozvoje ve srovnání se situací v ostatních obcích republiky.

Z vystoupení výkonného místopředsedy SMO ČR Jaromíra Jecha, konference CEVRO, 31. 1. 2008, přepsáno a autorizováno. 

Argumenty | 16 02 2008 - 14:47